Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

niebieskoczarna
4757 9e4e
Reposted frompulperybka pulperybka viaromantycznosc romantycznosc
niebieskoczarna
3475 3bc2
Reposted fromzciach zciach viaromantycznosc romantycznosc
niebieskoczarna
niebieskoczarna
2980 73cd
Reposted fromSkydelan Skydelan viabiianca biianca
niebieskoczarna
2059 227f
Reposted fromfitvet fitvet viabiianca biianca
niebieskoczarna
niebieskoczarna
4927 56ac 500
Reposted fromexistential existential viabanshe banshe
niebieskoczarna
niebieskoczarna
niebieskoczarna
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viaromantycznosc romantycznosc
niebieskoczarna
6169 ae8d 500
niebieskoczarna

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viabanshe banshe
niebieskoczarna
5610 2b0f
niebieskoczarna
0842 f49e
Reposted fromscorpix scorpix viabanshe banshe
niebieskoczarna
9680 986d
Reposted fromgingillo gingillo viakomplikacja komplikacja
niebieskoczarna
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
Reposted frommexicomagico mexicomagico viakomplikacja komplikacja

August 03 2017

niebieskoczarna
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
Reposted fromoutoflove outoflove viabanshe banshe
niebieskoczarna
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix viaromantycznosc romantycznosc

July 27 2017

niebieskoczarna
niebieskoczarna

- To niezgodne z naturą, żeby kobiety walczyły.
- To niezgodne z naturą, żeby człowiek był równie głupi, jak wysoki, a jednak proszę, stoisz tutaj.
— Leigh Bardugo – Szóstka Wron
Reposted frompareidolie pareidolie viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl