Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

niebieskoczarna
Reposted frombluuu bluuu viawarkocz warkocz
niebieskoczarna
3506 8b2c
Reposted fromoutoflove outoflove viawarkocz warkocz
niebieskoczarna

June 07 2017

niebieskoczarna
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viaToshi Toshi
Czasem ludzie są piękni.
Nie z wyglądu.
Nie w tym, co mówią.
W tym, kim są.
— Markus Zusak.
(via zanikanie)
Reposted fromkostuchna kostuchna
Czasem ludzie są piękni.
Nie z wyglądu.
Nie w tym, co mówią.
W tym, kim są.
— Markus Zusak.
(via zanikanie)
Reposted fromkostuchna kostuchna
Jest takie stare egipskie przysłowie, które mówi, że jeśli kobietę ogarnia złość, mężczyzna powinien dotknąć swoimi ustami jej ust i trzymać tak długo, aż złość zmieni się w namiętność.
— (via szczesliwychuczucwon)
Reposted fromkostuchna kostuchna
niebieskoczarna

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viabanshe banshe
niebieskoczarna
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey viawhiskywithsprite whiskywithsprite
niebieskoczarna
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey viawhiskywithsprite whiskywithsprite
1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viajanealicejones janealicejones
0892 2355 500
Reposted fromnudes nudes viajanealicejones janealicejones
niebieskoczarna
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viabanshe banshe
niebieskoczarna
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viadezynwoltura dezynwoltura
niebieskoczarna
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viabanshe banshe
niebieskoczarna
niebieskoczarna
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viapollyanna pollyanna
niebieskoczarna
Szukam wiatru w polu,
zapomnianych słów,
śladu łez w kąkolu,
przedwczorajszych bzów.
— Osiecka
Reposted frominpassing inpassing viapollyanna pollyanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl