Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

niebieskoczarna
niebieskoczarna
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viakomplikacja komplikacja
niebieskoczarna
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje
niebieskoczarna

July 20 2017

niebieskoczarna
8962 9144
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
niebieskoczarna
...
Reposted fromweightless weightless viapollyanna pollyanna
niebieskoczarna
9651 9c2c
Reposted fromkarahippie karahippie viaromantycznosc romantycznosc
niebieskoczarna
niebieskoczarna
1667 1915
Reposted frombjureczko bjureczko viaromantycznosc romantycznosc
niebieskoczarna
2426 d4e8 500
niebieskoczarna
Przywdzieje maskę sarkazmu, żeby ukryć to, co naprawdę odczuwa, bo pokazanie ludziom tej delikatnej strony siebie wiąże się z ryzykiem. Nie wszyscy przecież mają dobre intencje, dlatego lepiej się nie wychylać, myśli czasem, tylko po to, by kolejnego dnia upierać się na podążanie własną drogą. Jakby sama miotała się pomiędzy tym, o czym marzy, a tym, co powinna. Jakby nie mogła się jeszcze zdecydować, co świat z nią zrobi.  Albo co ona zrobi ze światem. Dziwna dziewczyna. Równocześnie czuje podziw i nienawiść, myśląc o samej sobie. Zgorzkniałe słowa mieszają się w niej z zachwytem nad prostymi, codziennymi rzeczami. Jakby wiecznie była rozdarta gdzieś pomiędzy byciem dzieckiem, a staruszką. Jakby miała w sobie tyle różnych osobowości, a jednocześnie była harmonijną całością.
Cztery Wieki Później
7703 4425 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabanshe banshe
niebieskoczarna
Właśnie temu służy muzyka. Bo niektórych uczuć nie sposób ująć w słowa. 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viabanshe banshe
niebieskoczarna
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath*Dzienniki 1950-1962
Reposted frombluecat bluecat viabanshe banshe
niebieskoczarna
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabanshe banshe
niebieskoczarna
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods viaromantycznosc romantycznosc
niebieskoczarna
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viabanshe banshe
niebieskoczarna
5603 bb82 500
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viabanshe banshe
niebieskoczarna
Reposted frombluuu bluuu viabanshe banshe
9700 ace1 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl