Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2017

Widzisz jaka ona jest? Będzie Ci opowiadała o wszystkich z największymi szczegółami, tylko nie o sobie. Ma taki mechanizm obronny. Tak jakby nie miała własnego życia. Jakby jej życie było nieistotne.
— (via dziurywniebie)
Reposted fromkostuchna kostuchna

September 11 2017

5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

niebieskoczarna

Nie jesteś byle kim - nie traktuj się byle jak

http://www.aniamaluje.com/2017/09/nie-jestes-byle-kim-nie-traktuj-sie.html
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaToshi Toshi
niebieskoczarna
niebieskoczarna
2950 32dd
Reposted fromriseandshine riseandshine viaToshi Toshi

September 07 2017

5823 ce56 500

heather-dru:

Decorating help from one of my favorite black cats.

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viabanshe banshe
niebieskoczarna
niebieskoczarna

September 05 2017

niebieskoczarna
niebieskoczarna
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viawarkocz warkocz
niebieskoczarna
niebieskoczarna
A dokładnie które fakty z mojej biografii pozwoliły ci wpaść na pomysł, że jestem miłą osobą?
— Ilona Andrews – Magia kąsa
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawarkocz warkocz

August 28 2017

niebieskoczarna
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viawarkocz warkocz
niebieskoczarna
3369 dddb
Reposted fromdoedeer doedeer viawarkocz warkocz
niebieskoczarna
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
niebieskoczarna
7179 c998 500
Reposted frombanitka banitka viawarkocz warkocz
niebieskoczarna
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viabiianca biianca
niebieskoczarna
A jednak potrzeba mi Twoich słów i trzeba Twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.

    — Poświatowska

Reposted frompanimruk panimruk viapollyanna pollyanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl